Coaching

 

Coaching może się okazać szczególnie przydatny gdy np.:

 • potrzebujesz zmienić swoje przekonania, które Ciebie ograniczają i blokują przed dokonaniem zmiany,
 • chcesz wprowadzić do swojego życia równowagę,
 • chcesz nauczyć się żyć w równowadze i harmonii,
 • chcesz nauczyć się stawiać granice i zadbać o swoje potrzeby,
 • chcesz nauczyć się być asertywnym i stawiać granice innym,
 • chcesz nauczyć się panować nad swoim emocjami,
 • chcesz ograniczyć stres i nauczyć się żyć w spokoju i harmonii,
 • chcesz zmienić pracę ale boisz się podjąć decyzję,

Jak coaching wygląda w praktyce?

Cały proces coachingu składa się z min. z 3 do 7 indywidualnych spotkań, co ok. 2-3 tygodnie (lub indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta).
Czas trwania sesji w zależności od złożoności zagadnienia ( 60-90 minut).
Terminy spotkań są indywidualnie uzgadniane w terminie optymalnym dla obu stron. Na pierwszym spotkaniu klient wspólnie z coachem określa co będzie tematem całego procesu coachingowego.

W trakcie spotkań coach pyta, słucha, dzieli się własnymi spostrzeżeniami, proponuje wykonanie różnych zadań i użycie, różnorodnych narzędzi, które mają na celu wspieranie klienta w osiąganiu założonych celów. Coach nie ocenia i nie daje gotowych rozwiązań

Coaching może się okazać szczególnie przydatny gdy np.:

 • Potrzebujesz zmienić swoje przekonania, które Ciebie ograniczają i blokują przed dokonaniem zmiany,
 • Chcesz wprowadzić do swojego życia równowagę,
 • Chcesz nauczyć się żyć w równowadze i harmonii,
 • Chcesz nauczyć się stawiać granice i zadbać o swoje potrzeby,
 • Chcesz nauczyć się być asertywnym i stawiać granice innym,
 • Chcesz nauczyć się panować nad swoim emocjami,
 • Chcesz ograniczyć stres i nauczyć się żyć w spokoju i harmonii,
 • Chcesz zmienić pracę ale boisz się podjąć decyzję

oraz wielu innych tematach.

Co jest ważne?
Każdy Klient jest osobą, która posiada wystarczające umiejętności, ma wystarczające możliwości oraz zdolności do autonomicznego podejmowania i realizowania wyzwań, odkrywania rozwiązań swoich problemów oraz wybierania sposobów działania. Coaching nie jest „naprawianiem” człowieka na jakimkolwiek poziomie jego życia i działania. Służy on do usprawnienia myślenia i działania Klienta zgodnie z potrzebami i celami zadeklarowanymi w procesie coachingu.

Klient w coachingu odpowiada za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat. W tym sensie jest autorem procesu coachingu i jego efektów finalnych.
Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z kllientem oraz za stworzenie mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania.
Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i wiedzą, a także poprzez wzmacnianie osoby – podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów. 

Zasada poufności w pracy z klientem jest filarem pracy coacha.

Co zyskasz dla SIEBIE:

 • odkryjesz i świadomie nauczysz się wykorzystywać swój potencjał,
 • zmienisz podejście do reakcji i emocji innych ludzi,
 • poszerzysz swoje obecne myślenie i działanie,
 • zaczniesz skuteczniej realizować zamierzone cele,
 • nauczysz się wypracować rozwiązania ew. problemów,
 • zdobędziesz wiedzę jak opracować plan własnego rozwoju,
 • poszerzysz swoją świadomość.